กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี) ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๕ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี) ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีสำรวจตัวเอง โดย นายธนาธิป สอนอาจ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวปราศรัย เรื่องเกาะแก่งแห่งชีวิต พร้อมผู้กำกับลูกเสือ/รองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ร่วมประกอบพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งแสดงออกถึงศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-19 / 12:30:00/view:28

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม