กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีเปิดห้องเรียนสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ “ห้องเรียนเจิ้งเห่อ”

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ร่วมพิธีเปิดห้องเรียนสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ “ห้องเรียนเจิ้งเห่อ” ประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-19 / 13:30:00/view:20

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม