กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ องค์การนักวิชาชีพประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก และนางสาวธารทิพย์ ภาเรือง ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการวางแผนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-21 / 13:00:00/view:103

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม