กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายจิรานุวัฒน์ ทะนสุข ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และรับชมคลิปวิดีโอชี้แจ้งแนวทางปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมธรรมมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-27 / 13:00:00/view:86

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม