กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคลากร ID PLAN ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคลากร (ID PLAN) สำหรับข้าราชการ และครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการนี้ นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในระบบ ID PLAN เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ กำหนด ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-26 / 08:30:00/view:287

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม