กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-27 / 09:30:00/view:129

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม