กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โดยการมอบเค้กวันเกิดให้กับผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๕ หัวหน้างานบุคลากร นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร ได้แนะนำคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาคนใหม่ให้ในที่ประชุมได้รู้จัก มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนางสุนิฌานันท์ ประสานพันธ์ ครูสาขาวิชาการบัญชี เนื่องในโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนางศุภรักษ์ บุญสาง ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ ครู ที่วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ณ ห้องประชุมธรรมมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-30 / 09:30:00/view:102

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม