กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๕ เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการดำเนินตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมธรรมมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-30 / 09:30:00/view:103

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม