กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รับรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวสุพรรณิกา คำมะกุล นักเรียนสาขาการตลาด เข้ารับรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

2022-10-03 / 09:00:00/view:111

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม