กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ร่วมต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ และครูคนใหม่

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมคนใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น และนางสาวพัณณิดา บุญสนอง ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมคนใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบได้ศึกษาดูงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-10-03 / 08:00:00/view:183

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม