กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษางานครูที่ปรึกษา และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ประสบภัยภัยน้ำท่วม ภายใต้ “โครงการอาชีวะ ช่วยประชาชน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม)” เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ประสบภัยภัยน้ำท่วม

2565-10-11 / 08:30:00/view:42

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม