กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับประชาชน ที่ประสบภัยภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นางสุดใจ ภูเทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา งานครูที่ปรึกษา และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับประชาชน ที่ประสบภัยภัยน้ำท่วม ภายใต้ “โครงการอาชีวะ ช่วยประชาชน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม)” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ บ้านลุคุ หมู่ ๑๑ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

2565-10-11 / 13:00:00/view:150

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม