กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

มอบถุงยังชีพ ณ บ้านท่าเจริญ หมู่ ๑๑ ตำบล ท่าลาด อำเภอวารินชำราบ

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้นำสิ่งของถุงยังชีพ จำนวน ๕๗ ชุด และน้ำดื่ม ๑๐๓ แพ็ค เพื่อมอบให้กับผู้ประสพอุทกภัยน้ำท่วม ภายใต้ “โครงการอาชีวะ ช่วยประชาชน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม)” ณ บ้านท่าเจริญ หมู่ ๑๑ ตำบล ท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายภูมินทร์ มาลาคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ ตำบล ท่าลาด อำเภอวารินชำราบ เป็นผู้แทนรับถุงยังชีพ

2565-10-21 / 09:00:00/view:36

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม