กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การแนะนำรองผู้อำนวยการ คุณครูคนใหม่

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นำโดย นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร หัวหน้างานบุคลากร ได้แนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนางสาวพัณณิดา บุญสนอง ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นายกฤษดา ทาสา ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง,นายขวัญ ชิณวงษ์ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์,นายบัณฑิมาพงษ์ เพิ่มพูน ครูประจำแผนกวิชาก่อสร้าง,นายฆิรากร แสนอุบล ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงานและนักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 คน และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 คน เนื่องในโอกาสได้มาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2565-10-27 / 08:00:00/view:43

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม