กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ และนายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา และลูกเสือเสือจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูผู้ประสบภัยใน พื้นที่อำเภอเดชอุดม โดย นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและตรวจสอบซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ประสบภัยให้กลับสภาวะปกติ ณ วัดเมืองเก่า บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2565-11-03 / 09:30:00/view:41

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม