กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

บุญมหากฐิน ถิ่นนักปราชญ์ ครั้งที่ ๑๘

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพบุญมหากฐิน ถิ่นนักปราชญ์ ครั้งที่ ๑๘ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดให้อยู่ในสภาพที่ดี และคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนต่อไป ณ วัดเหล่าเจริญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2565-11-06 / 08:00:00/view:166

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม