กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ให้บริการแก้ไขและปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยให้บริการแก้ไขและปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน หลังน้ำลดระดับลง ภายใต้ “โครงการอาชีวะ ช่วยประชาชน (ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม)” ณ บ้านกุดหวาย หมู่ ๙ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม

2565-11-09 / 08:00:00/view:18

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม