กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

นักศึกษาการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูได้นำนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(ทวิวุฒิ)จำนวน ๑๓ คน เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้คำชี้แนะ ให้โอวาทและขวัญกำลังใจ แก่นักศึกษาก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว Changzhou College of InformationTechnology (CCIT) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะทางยานยนต์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2565-11-14 / 13:00:00/view:141

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม