กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ร่วมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้ารับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี/ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2565-11-18 / 13:00:00/view:186

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม