กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

คณะผู้บริหาร เข้าพบ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ หน่วยงานต่างๆ

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ให้กับหน่วยงานราชการภายนอก ได้แก่ นายอำเภอเดชอุดม,สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี,เทศบาลเมืองเดชอุดม,สาธารณสุขอำเภอเดชอุดมและสถานีตำรวจภูธรอำเภอเดชอุดม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

2566-01-10 / 09:00:00/view:24

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม