กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยให้ครูประจำหมวดวิชา เข้าติวแนวข้อสอบ V-Net เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เพิ่มพูน ทบทวนความรู้ที่เรียนมา ฝึกการบริหารเวลาในการอ่านหนังสือและฝึกทำแบบทดสอบให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมธรรมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-01-11 / 08:30:00/view:26

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม