กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วันเด็กแห่งชาติ 2566

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และนายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256๖ โดยมีคำขวัญวันเด็ก "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" กิจกรรมวันเด็กจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านความรู้ ความบันเทิง และได้แสดงออกถึงความสามารถของเด็กในทางที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม

2566-01-14 / 08:00:00/view:16

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม