กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครู ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีทั้งภาครัฐ และเอกชนอีกด้วย ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-01-16 / 08:00:00/view:18

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม