กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ร่วมประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นำโดย นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันสมทบข้าวเปลือก เพื่อร่วมประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ตลอดจนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณหน้าที่ว่าอำเภอเดชอุดม

2566-01-18 / 09:00:00/view:16

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม