กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ บริษัท ทีดับบลิวอี เทคนิคอล จำกัด

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 (ปวส.2) ทุกสาขาวิชา เข้ารับฟังการแนะแนวจากบริษัท ทีดับบลิวอี เทคนิคอล จำกัด เพื่อเข้าประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) ณ ห้องประชุมธรรมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-01-26 / 10:00:00/view:57

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม