กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นำโดย นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคอง ชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา และบริษัทศิลาสากลพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับรายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ให้เกิดประโยชน์สู่นักศึกษาและเพิ่มประสบการณ์แนวคิดเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป

2566-01-20 / 18:00:00/view:55

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม