กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมต้มดอกอัญชัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมต้มดอกอัญชัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมต้มดอกอัญชัน ลงมือทำขนมต้มดอกอัญชัน นางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม ครูสาขาวิชาการบัญชี เป็นวิทยาการในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้อง ๔๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร ๔ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-01-26 / 08:00:00/view:54

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม