กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “ภาษีที่นักศึกษาต้องรู้ เพื่อเข้าสู่โลกการทำงาน”

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “ภาษีที่นักศึกษาต้องรู้ เพื่อเข้าสู่โลกการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.๒ ได้รับฟังการบรรยายความรู้จากนางสาวอิงกมล บุญธณภัทรสกุล ผู้ทำบัญชี (CPD) ณ ห้องประชุมธรรมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-01-30 / 09:00:00/view:61

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม