กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ฝ่ายงานความร่วมมือ แผนงานและความร่วมมือ จัดโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบมีดังนี้ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล,สาขาวิชาเทคนิคโลหะ,สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล,สาขาวิชาการตลาด,สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

2566-02-05 / 08:00:00/view:47

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม