กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง) นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าบริการห้องสมุด (ยอดนักอ่าน) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-02-09 / 08:00:00/view:53

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม