กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)จัดการประกวด“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีนำโดย นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเครื่องวัดปริมาณการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัด DTEC ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Care) ในระหว่างวันที่ ๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2566-02-12 / 10:00:00/view:48

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม