กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จาก...งานประชาสัมพันธ์ เรื่อง มอบโล่รางวัลรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๔๕ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นำโดยนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และคณะผู้บริหาร ได้แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา และให้เกียรติมอบโล่รางวัล ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานเครื่องวัดปริมาณการสูญเสียเลือด จากการผ่าตัด DTEC พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพ(Health Care) ในการประกวด“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด/ประเมิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2566-02-14 / 08:00:00/view:66

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม