กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดย นายธนาธิป สอนอาจ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ด้านลูกเสือ) พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-03-22 / 10:30:00/view:56

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม