กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ปิดค่าย)

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ ทุกสาขาวิชา โดยนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลางได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และ พร้อมคณะครู ภายในกิจกรรมมีการจัดกิจกรรม กิจกรรมรอบเสาธง กิจกรรมลูกเสือบริการ (โมเดล,พิชิตขยะ ,ปะทะรอบรั้ว) และพิธีปิดค่ายใหญ่ เพื่อปลูกฝังการมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน เสริมสร้างความรักสามัคคี สร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-02-24 / 09:00:00/view:46

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม