กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการดำเนินตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมธรรมมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-03-01 / 09:00:00/view:57

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม