กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมอบหมายให้ นายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-02-27 / 09:00:00/view:58

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม