กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมรับการแนะแนวไปทำงานต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น โดย บริษัทจัดหางานไทยเวลเดอร์ จำกัด และรับการแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี โดย มหาลัยวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพฯ ห้องประชุมธรรมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-03-02 / 09:00:00/view:109

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม