กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมอบหมายให้ นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ดำเนินกิจกรรมทำความดี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อนถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-06-01 / 14:00:00/view:73

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม