กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้นายพยุงศักดิ์ สบายใจ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพับริบบิ้นโปรยทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจากนางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม ครูสาขาวิชาการบัญชี เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อรู้จักวิธีการพับริบบิ้น พร้อมทั้งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาอันดีงามของไทยไว้อีกด้วย ณ แผนกสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2023-08-25 / 16:05:00/view:39

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม