กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการ“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ มีการจัดการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละสาขา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยอาศัยความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มี คุณภาพ และประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2023-08-30 / 13:06:00/view:28

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม