กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

สอบประเมินสมรรถนะ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินการสรรหาเลือกสรรพนักงานทั่วไป รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงาน งานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน ๒ อัตรา และดำเนินการประเมินสมรรถนะ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2023-09-04 / 01:24:00/view:30

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม