กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้งานบุคลากร ดำเนินการจัดการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยได้เกียรติจากนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายคำปุ่น พลรัตน์ อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและนายสนธิ ดาโรจน์ อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มาเป็นคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งตรงสู่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ณ ห้องอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2023-09-04 / 02:29:00/view:34

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม