ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

...

2020-06-24 / 09:00:00 ยอดผู้เข้าชม 344

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2563