ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C)

...

2020-11-06 / 17:25:00 ยอดผู้เข้าชม 57

>> รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี