ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

...

2021-05-28 / 19:30:00 ยอดผู้เข้าชม 118

>> รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564