ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

...

2021-07-14 / 19:04:00 ยอดผู้เข้าชม 256

>> ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา