ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

...

2021-08-02 / 15:12:00 ยอดผู้เข้าชม 191

>> รับสมัครบุคคลเพื่อลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ