ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

2021-12-15 / 09:00:00 ยอดผู้เข้าชม 41

>> ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)