ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

2022-02-04 / 12:00:00 ยอดผู้เข้าชม 158

>> ประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)