ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

2022-02-10 / 09:00:00 ยอดผู้เข้าชม 191

>> ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)